SanRoque


1_MEMORIAS

01-00-Memoria Informativa PERI IV-01 San Roque A

01-01-Anexo Relacion de propietarios

01-02-Anexo Estudio sociolóxico-Enquisa

01-03-Anexo Fichas de edificación

01-04-Anexo Informes Sectoriais

01-05-Anexo Inventario-fichas parcelas municipales

01-06-Anexo Reportaxe fotográfico

02-00-Memoria xustificativa

02-01-Anexo Estudio de sostibilidade ambiental

02-02-Anexo Convenio Pizarro

2_Planos_Informacion

INF-01 Situación

INF-02 PXOU

INF-03 Fotografía aérea

INF-04 Análise do entorno

INF-05 Consolidado-non consolidado

INF-06 áreas de reparto

INF-07 Topográfico actual

INF-08 Parcelario

INF-09 Estado da edificación

INF-10 Alturas da edificación

INF-11 Rede de saneamento

INF-12 Rede de abastecemento

INF-13 Rede de gas

INF-14 Rede de cable

INF-15 Rede de telefonía

INF-16 Viario público-propiedades municipais

INF-17 Percorrido fotográfico

3_PLANOS_PROPUESTA

PR-01 Imaxen final

PR-02 Ordenanzas

PR-03 Xestión (sobre estado actual)

PR-04 Xestión (sobre proposta)

PR-05 Proposta sobre estado actual

PR-06 Categorías de viario

PR-07 Perfiles viario

PR-08 Cotas e acotacións

PR-09 Seccións

PR-10 Rede de saneamento

PR-11 Rede de abastecemento

PR-12 Rede de gas

PR-13 Rede de cable

PR-14 Rede de telefonía

PR-15 Rede electrica

PR-16 Perspectivas

PR-17 Vista aérea

4_PUBLICACIóN

BOP_164_2004

Presentacion