REVISIÓN PXOM VIGO


BORRADOR DE PLAN

MEMORIA INFORMATIVA

- TOMO I

- TOMO II

- TOMO III

MEMORIA XUSTIFICATIVA

AMAP. FICHEIRO DE NÚCLEOS RURAIS

PLANOS ORDENACIÓN URBANÍSTICA

01. ESTRUTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO

02. CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO

03. ORDENACIÓN E XESTIÓN DO SOLO

04. ORDENACIÓN DO SOLO URBANO CONSOLIDADO

05. ORDENACIÓN DO TERMO MUNICIPAL

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

DIE

ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PLANOS DE INFORMACIÓN

Serie de Planos