Escudo Concello

REVISIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO

BORRADOR E DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO


NOVEMBRO 2019